ΖΥΜΕΣ - 1+2 H E A L TH

Μετάβαση στο περιεχόμενο
F O O D > Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α > Ζ Υ Μ Ε Σ
Ζ Υ Μ  Ε  Σ
.
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ > ΖΥΜΕΣ
Κάνε κλικ για περισσότερα.
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ > ΖΥΜΕΣ
5 πράγματα που πρέπει να
ξέρουμε για τις ζύμες
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ > ΖΥΜΕΣ
Μαγειρική  σόδα
"Αλεύρι" από λευκά αμυγδάλα
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ > ΖΥΜΕΣ
Bacing  powder
.
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ > ΖΥΜΕΣ
"Αλεύρι καρύδας"
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ > ΖΥΜΕΣ
Ζελατίνη
*Σε επόμενα άρθρα θα υπάρχουν πληροφορίες αναλυτικά για κάθε είδος από αυτή την κατηγορία τροφίμων.
Κάνε κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία για περισσότερες πληροφορίες.


*Όλα τα τρόφιμα που χρησιμοποιώ 
είναι χωρίς γλουτένη και χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη.
*Αν είναι δυνατόν χρησιμοποιούμε
 βιολογικά προϊόντα.

Α λ ε ύ ρ ι  α π ό  κ α σ τ α ν ό   ρ ύ ζ ι
+arowood powder μονο paleo όχι scd

Α λ ε ύ ρ ι    φ α γ ό π υ ρ ο υ

Τ ρ ι μ μ έ ν η  κ α ρ ύ δ α
Επιστροφή στο περιεχόμενο