ΜΑΪΟΣ 2016 - 1+2 H E A L TH

Μετάβαση στο περιεχόμενο
2016
Edgar Allan Poe
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1+2 H Ε A L T H
ΥΓΕΙΑ και αληθινό φαγητό κάθε μέρα
Γράψτε το e-mail σας για να μαθαίνετε νέα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
B  L  E  N  D  E R
Γιώργος Μπουζιάνης
Π Α Ι Δ Ι   Σ Ε   Π Ρ Ο Γ Ε Υ Μ Α
Γιώργος Μπουζιάνης
1921, Εξπρεσιονισμός
2016
2016
26–29 Μαΐου 2016
Κλειστό γήπεδο
Π. Φαλήρου
Edgar Allan Poe
______________________________________________________________________

Π  Η  Γ  Α  Ι  Ν  Ε : Έκθεση φωτογραφίας και αρχιτεκτονικής
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ   Le Corbusier
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Le Corbusier
Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς
M I N D > Τ E X N H  &  A Ρ X I T E K T O N I K H
12 Μαΐου 2016                                                           
____________________________________________________________________________

Λ  Α  Δ  Ι    Κ  Α  Ρ  Υ  Δ  Α  Σ
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ > ΛΙΠΑΡΑ
F O O D >Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α > Λ Ι Π Α Ρ Α
27 Μαΐου 2016                                                        
________________________________________________________________________________
A  φ  ι  έ  ρ  ω  μ  α :   Π   Ρ   Ω   Ι   Ν   Ο
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Photo Mark Weinberg
F O O D > Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η                                                                                                        
F O O D > Σ Υ Ν Τ Α Γ Ε Σ > Π Ρ Ω Ι Ν Ο
21 Μαΐου 2016                                                         
______________________________________________________________________

M  A   N   U  A   L :   S  m  o  o  t  h  i  e  s
ΣΥΝΤΑΓΕΣ > ΠΟΤΑ
F O O D > Σ Υ Ν Τ Α Γ Ε Σ > Π Ο Τ Α
28 Μαΐου 2016                                                                 
______________________________________________________________________
Επιστροφή στο περιεχόμενο