ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ - 1+2 H E A L TH

Μετάβαση στο περιεχόμενο
F O O D > Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α > ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Κ Α,   Ρ Υ Ζ Ι   Κ Α Ι   Τ Α   Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α   Τ Ο Υ Σ
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
5 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για τα δημητριακά, το ρύζι και τα προϊόντα τους
Κ α σ τ α ν ό  ρ ύ ζ ι
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
Β ρ ώ μ η
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
Ζ υ μ α ρ ι κ ά
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
Q u i n o a
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
Ψ ω μ ί
FOOD > ΤΡΟΦΙΜΑ
Κ α λ α μ π ό κ ι   γ ι α   p o p c o r n
C r a c k e r s
P  o  p  s
*Σε επόμενα άρθρα θα υπάρχουν πληροφορίες αναλυτικά για κάθε είδος τροφίμου από αυτήν την κατηγορία.
Κάνε κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία για περισσότερες πληροφορίες.


* Όλα τα δημητριακά που χρησιμοποιώ και τα προϊόντα τους είναι χωρίς γλουτένη.

* Πρέπει να σημειωθεί ότι το quinoa ανήκει στα "ψευδοδημητριακά", δηλαδή ουσιαστικά είναι σπόρος αλλά το τρώμε και το μαγειρεύουμε όπως τα δημητριακά.

* Αν είναι δυνατόν χρησιμοποιούμε βιολογικά προϊόντα.
https://food52.com/blog/6442-a-range-of-grains-and-what-to-do-with-them
Επιστροφή στο περιεχόμενο